Beretningen 2017/2018

ÅRSBERETNING 2017/2018

Styret i Stoke City Supporters Branch Norway (SCSBN) har i perioden vært sammensatt som følger: Runar Kvernen (leder), Caroline Orby (nestleder), Svein Nilsen (økonomiansvarlig), Per Arstad (medlemsansvarlig), Rune Øyen (styremedlem). Vara: Rune Halvorsen og Karoline Rosted.  

Styret har hatt fem styremøter i perioden: I mai, august og november 2017, en utvidet styresamling med ressurspersoner i januar 2018, og ett styremøte i april. I løpet av perioden har det vært flere mindre samlinger med ulike deltakere fra styret og bidragsytere knyttet til våre redaksjoner. Saker er også håndtert via telefon og mail. Alle styremøter innkalles skriftlig, og er referatført og godkjent. Info om saker, arrangement og frister er lagt ut på nett/Face og i formidlet i Potters News underveis.  

Supporterklubben er registrert i Organisasjonsregisteret og i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund. SCSBN er også medlem av Supporterunionen for britisk fotball.

Ansvarlig for våre kanaler har vært: Kjell Bakken, Potters News. Kristin Henriksen/Svein Moen, stoke.no, Runar Kvernen og Tone Minerva Kvernen, Facebook.  Det har vært et godt samarbeid mellom de ulike kanalene og de involverte i dette.

Medlemsutvikling og tilbud

Supporterklubben satte ny medlemsrekord pr mai 2016 med 772 betalende medlemmer. I 2017 ble det en liten tilbakegang på antall betalende medlemmer til 753. Det er en ytterligere liten nedgang denne sesongen, til knappe 740 medlemmer. Prisen på medlemskap økte noe foran årets sesong, men styret har ikke fått noen henvendelser eller reaksjoner på dette. Aktiviteten og medlemstilbudene skulle være bedre enn noen gang. Trolig er klubbens nedadgående kurve i England medvirkende. Så vil det være noen svingninger i en medlemsorganisasjon. Likevel, medlemstallet er fortsatt høyt.

De fleste fornyer, og det er også en del nye som melder seg inn, men det blir altså noen færre sum total. Hovedtyngden er voksne enkeltmedlemmer. Også familiemedlemskap øker. Når det gjelder yngre medlemmer er dette stabilt, men fortsatt for lavt. Vi må bare fortsette.      

Samtlige medlemmer har – eller får – medlemskort, som varer noen år. Nytt opptrykk vurderes foran neste sesong, med preg av jubileum 30 år.  Kommunikasjon med medlemmene er et prioritert område.  Vi har et enkelt og godt medlemssystem, selv om hele basen ved en feil ble slettet av vår samarbeidspartner høsten 2017. Dette er nå i orden, men skapte mye ekstra arbeid for medlemsansvarlig.  Vi benytter også mailsystemet som ligger i basen, med utsendelse til den enkelte om utvalgte saker. Et omfattende og nøyaktig arbeid er nok en gang nedlagt av medlemsansvarlig.

Medlemmene har mange «faste» tilbud: Garantert billetter til hjemmekamper, samarbeidet med Tollgate, garantert billetter til bortekamper, sesongkort på bet365, fellesturer, konkurranser, ulike produkter, oppdaterte menypunkter på nettsiden, rask info på Face og et medlemsmagasin i stadig utvikling.

Vi får mye positiv respons, og konkluderer med at vi fortsatt har mange fornøyde medlemmer!      

Arrangement og aktiviteter

Styret har tatt initiativ til følgende aktiviteter i årsmøteperioden: 

To fellesturer til Stoke, en i november 2017 og en til siste hjemmekamp i mai 2018. Turen på høsten samlet flere enn vanlig, ca 70 deltakere. Tollgate ble tidlig fullbooket til siste hjemmekamp mot Crystal Palace 5. mai 2018. Mange flere har planlagt tur, og disse medlemmene får også kampbilletter hvis ønskelig.

Av øvrige aktiviteter nevnes to runder med tippekonkurranse, og en vervekampanje. Nettbutikken ble avviklet grunnet liten aktivitet, restlageret ble kjøpt rimelig og selges med rabatter – eller brukes som premier, via supporterklubben. Den umiddelbare responsen på dette var bra.

Styret tok også et initiativ til å være med på aksjonen «Big Sleep Out». Den setter fokus på situasjonen for hjemløse i Stoke-on-Trent, noe som har blitt en økende bekymring. Gjennom bidrag fra enkeltmedlemmer og en bevilgning fra styret, kunne vi sende over ca 700 pund til aksjonen, rettet inn mot Macari Senter i Hanley. Dette ble noe som ble behørig lagt merke til av klubben. Totalt kom det inn over 30.000 pund i denne aksjonen.

Supporterklubben har også denne sesongen samarbeidet utmerket med Tordenskiold pub i Oslo, og det har vært et viktig samlingssted i forbindelse med TV-kamper – og fotball på nett. 

Styret har videre sørget for ulike kåringer: Årets spiller – stemt frem av medlemmene.  Dessuten kåring av Årets Supporter. Styret vurderer også hvert år øvrige utmerkelser, som hederspris og øvrig oppmerksomhet. Medlemmer er invitert til å sende inn forslag.

Stoke har over mange år markert seg i Supportercupen, med heroisk innsats. Dessverre måtte Stoke trekke laget i 2017, og heller ikke i 2018 var det mange nok som kunne stille på dette. Her slår det nok inn en viss knapphet på yngre og spreke medlemmer.    

Jubileum 2018 

I 2018 er den norske supporterklubben 30 år. Det planlegges arrangement både i England og Norge for å markere dette. Stoke City Legends, med Gordon Banks i spissen, kommer etter planen til Tysnes i vest, hvor supporterklubben ble startet. Helga for arrangementet er 15, - 17.juni. Også fellesturen i mai vil bli preget av jubileet, og det blir dekning av supporterklubbens historie i våre kanaler.  

Sesongkort

Supporterklubben har fire sesongkort på The Boothen End, som medlemmene kan kjøpe via mail til styret. Ordningen har vært populær, og videreføres. Tollgate har administrasjon på utlevering av selve sesongkortene og det praktiske i England. Styret har denne sesongen satt tidligere frister, og dette har fungert positivt for bruken av sesongkortene.

Fotballskoler i Norge

I løpet av 2017 ble det arrangert 9 fotballskoler med over 400 deltakere over hele landet, ledet av profesjonelle trenere fra Stoke Citys ungdomsavdeling. Tilbakemeldingene er fortsatt svært gode, et profft opplegg og relativt rimelig sammenlignet med andre slike tilbud. For 2018 ser det ut som om antallet skoler blir det samme, fotballskolene har fått fotfeste. Så jobbes det iherdig videre, med fornøyde arrangører, og om mulig flere. Nå har det også startet en utveksling med besøk fra norske klubber til Stoke City, så dette er i stadig utvikling. På sikt kan dette gi en økt interesse for Stoke City, selv om det så langt ikke har kommet mange nye og yngre medlemmer inn gjennom denne aktiviteten. Men, dette er langdistanse, ikke sprint. Materiell er oppdatert for 2018. Medlem Thor Helge Bergan, som fikk prisen som Årets supporter i 2016, er fortsatt primus motor.  Godt jobba!

Økonomi

Supporterklubben har en oversiktlig og solid økonomi. For 2017/2018 er totalbudsjettet på ca 350.000 kroner, medregnet egenkapital på ca 120.000. Styrets prinsipp er at driften av supporterklubben skal gå i balanse, med en egenkapital som sikkerhet. Styret mener at det har vært forsvarlig økonomisk drift også i inneværende periode.

For sesongen 2018/2019 er det aktuelt å bruke noe av egenkapitalen i forbindelse med jubileumsfest på Tysnes, det er slike markeringer hvor bruk av oppsparte midler kan forsvares.  Videre vurderes nye medlemskort med jubileumspreg, også dette med tilskudd fra oppsparte midler. Så skal egenkapital bygges opp igjen de nærmeste årene.

 For øvrig henvises det til fremlagt regnskap og budsjett på årsmøtet.

Kanaler og redaksjoner

Supporterklubben har over tid satset på å utvikle våre kanaler. Våre ansvarlige og øvrige bidragsytere har over år lagt ned et stort og godt arbeid – til nytte og glede for medlemmene.

Vi har nå flyttet ansvar for kanalene til redaksjoner og ressurspersoner utenfor styret. Styret har selvsagt har engasjert seg i rammer, retning og forventninger til de ulike kanalene. Gjennom dette har vi også engasjert mange flere, og det pågår et løpende arbeid for evaluering og videre utvikling. Det er også egne redaksjonsmøter og treff for å utvikle ideer for kanalene.

Vi må notere at SCSBN ble kåret til best på nett og i sosiale medier blant alle supporterklubbene i Norge. Dette skjedde i regi av Supporterunionen for britisk fotball, og er formidlet i våre kanaler. Selve prisen ble mottatt på foreningens årsmøte i november i fjor. Det viktigste er medlemmenes opplevelse, men det er alltid hyggelig med en pris for vårt utviklingsarbeid!  

Nettsiden stoke.no gjennomgikk en større oppgradering våren, sommeren og inn mot høsten 2017. Runar Kvernen og Tone Minerva Kvernen ledet an i dette arbeidet, i samarbeid med vår nettleverandør Norweb. Siden har nå fått betydelig oppdaterte undersider, og et roligere nyhetspreg. Endringer i sosiale medier, og gode lesertall på stoke.no, gjør at supporterklubben trolig vil trappe opp satsningen og aktiviteten noe på den tradisjonelle nettsiden foran neste sesong. Her er også de fleste brukerne fra Norge, vi treffer enda bedre.

Facebook har blitt en viktigere delingskanal de siste årene, og et bindeledd med supportere i andre land. MEN: Facebook endret fra nyttår de såkalte algoritmene (innstillinger/definisjoner), som gjør at organisasjoner og bedrifter neppe kan påregne det å nå like bredt ut som før. Dessuten er relativt mange av våre følgere fra utlandet, noe av dette har selvsagt en verdi. Facebook vil fortsatt være viktig for rask formidling og engasjement, men det er litt uklart hvordan nevnte endringer vil slå ut.

I løpet av 2017 forsøkte også Face redaksjonen en Instagram konto, men denne er stilt i bero. Responsen sto ikke i stil med et for øvrig utmerket opplegg, våre medlemmer er ikke der. 

Potters News fortsetter sin utvikling, under kyndig ledelse av ny redaktør, og med flere nye skribenter. PN har vært verdifullt over år, og er svært populært. Det gir noe helt ekstra med medlemsbladet hjem, det knytter medlemmene sammen. Vårt utmerkede magasin har lengre levetid, og gir en helt annen opplevelse enn hastige nyheter og meldinger på nett.  

Samarbeid med Stoke City og Supporters Council

Representanter fra styre og stell har vært på møter og treff i England. Vi har tilgang til bilder og stoff fra klubben, til bruk i egne kanaler. Vi holder kontakt med klubb og andre supportere, også gjennom Supporters Council. Stoke City verdsetter sine supportere både i England og utlandet.    

Også denne sesongen har både styret – og enkeltmedlemmer i Norge backet opp Stoke City Ladies. Dette er viktig for dem, og fortsatt lagt merke til i Stoke. Ladies får nå stadig tettere støtte fra klubben i England.

Samarbeidet med Tollgate

Det gode samarbeidet med Tollgate fortsetter, og er avgjørende viktig for å kunne gi medlemmene best mulig tilgang til kamper. Tollgate fortsetter sin utmerkede service – og familien Oldfield og staben gir mange norske supportere gode opplevelser. Nesten hver helg i sesongen er det norske fans over til vakre Stoke-on-Trent. Styret sender over medlemslister jevnlig - det skal lønne seg å være medlem i supporterklubben, og tilbudene via Tollgate er et særdeles godt eksempel på dette!

Status for Stoke City

Stoke City havnet i alvorlige vansker denne sesongen, etter en relativt svak sesong også året før. Manager Mark Hughes ble erstattet med Paul Lambert i januar, etter at klubben havnet i nedrykksstriden. Dette er dramatisk, etter 10 år på øverste nivå siden opprykket i 2008.

Klubben har et solid økonomisk fundament – men bortfallet av inntekter er enormt ved et nedrykk. Og, det er en svært tøff oppgave å rykke opp igjen.

Kampen fortsetter helt inn og ut sesongen.   

Styret ønsker å takke klubben, alle medlemmene, bidragsyterne og samarbeidspartnerne i 2017/2018.

VIS UNITA FORTIOR  

April 2018

Styret i SCSBN