Dette får du som medlem

Som medlem av SCSBN får du prioritet og tilgang til kampbilletter, både når Stoke City spiller hjemme og borte. Du får videre tilbud om: Overnatting, transport, fellesturer til Stoke-on-Trent, og medlemsmagasinet Potters News fire ganger i året. Bli med på laget i dag! 

Stoke City Supporters Branch Norway vil gjerne ha deg med som medlem. Du melder deg enklest inn ved å benytte vårt innmeldingsskjema, eller ved å sende mail: medlem@stoke.no

Vårt medlemssystem mailbasert. Vi sender ut kontingent, info og en del tilbud direkte til deg på mail, og det er derfor viktig at du melder inn endring av mailadresse. Ta kontakt for innmelding, og hvis du har spørsmål, eller skifter mailadresse: medlem@stoke.no

Satsene for medlemskontingent sesongen 2020/2021 er:

Voksen: 350,- kroner

Barn under 20 år: 100,- kroner

Medlemmer bosatt i utlandet: 500,- kroner

Familiekontingent: 580,- kroner og inkluderer hovedmedlem + fire/fem familiemedlemmer med samme adresse

Størrelsen på kontingenten fastsettes av årsmøtet.

NB! Nytt før sesongen 2018/2019: Bruk kontonummer og KID på tilsendt faktura når du betaler medlemskapet i supporterklubben. Det kommer opp mottaker fra vår samarbeidspartner, dette er helt ok! Har du spørsmål, send på mail til medlem@stoke.no 

Dette er innført etter krav fra myndighetene til medlemsorganisasjoner, og vil spare supporterklubben for mye manuelt arbeid. Skulle du av gammel vane bruke den gamle kontoen, vil det likevel gå bra, men vi håper alle benytter tilsendt giro. Kontonummer og KID som står på denne.

Når vi har mottatt betalingen er du medlem i Stoke City Supporters Branch Norway. Du får et medlemsnummer og medlemskort i posten. Medlemskortet varer i flere år, men du må betale kontingenten årlig.

Medlemsskapet gir deg en rekke fordeler i England og i Norge – og et fellesskap hvor du er et aktivt og registrert medlem av den norske supporterklubben.

Velkommen som medlem!

Styret i SCSBN