Dette får du som medlem

Som medlem av SCSBN får du prioritet og tilgang til kampbilletter, både når Stoke City spiller hjemme og borte. Du får videre tilbud om: Overnatting, transport, fellesturer til Stoke-on-Trent, og medlemsmagasinet Potters News fire ganger i året. Bli med på laget i dag! 

Stoke City Supporters Branch Norway vil gjerne ha deg med som medlem. Du melder deg enklest inn ved å benytte vårt innmeldingsskjema, eller ved å sende mail: medlem@stoke.no

Vårt medlemssystem mailbasert. Vi sender ut kontingent, info og en del tilbud direkte til deg på mail – det er derfor viktig at du melder inn endring av mailadresse. Ta kontakt for innmelding, og hvis du har spørsmål – eller skifter mailadresse: medlem@stoke.no

Satsene for medlemskontingent sesongen 2017/2018 er:

Voksen: 350 kroner

Barn under 20 år: 100 kroner

Medlemmer bosatt i utlandet: 500 kroner

Familiekontingent: 580 kroner - hovedmedlem + fire familiemedlemmer med samme adresse

Størrelsen på kontingenten fastsettes av årsmøtet.

NB! Nytt før sesongen 2017/2018: Bruk kontonummer og KID på tilsendt faktura når du betaler medlemskapet i supporterklubben.  Har du spørsmål, send på mail til medlem@stoke.no 

Dette innføres etter krav fra myndighetene til medlemsorganisasjoner, og vil spare supporterklubben for mye manuelt arbeid. Skulle du bruke gammel konto av gammel vane vil vi fange opp og rette dette, men vi håper alle benytter tilsendt giro, kontonummer og KID som står på denne.  

Når vi har mottatt betalingen er du medlem i Stoke City Supporters Branch Norway. Du får et medlemsnummer – og medlemskort kommer i posten. Medlemskortet varer i flere år, mens du må betale kontingenten årlig.

Medlemsskapet gir deg en rekke fordeler i England og i Norge – og et fellesskap hvor du er et aktivt og registrert medlem av den norske supporterklubben.

I 2017 har vi ca 750 betalende medlemmer i SCSBN – vi er Stoke Citys ledende supporterklubb.

Velkommen som medlem!

Styret i SCSBN