Familiekontingent

Siden sesongen 20111/2012 har den norske supporterklubben hatt familemedlemsskap. Detet har vært en suksess og SCSBN fortsetter med dette tilbudet til våre medlemmer. Øvrig info om kontingentenen til SCSBN finner du her

Prisen for et familiemedlemsskap er fastsatt til kr. 580,- og inkluderer et hovedmedlem og inntil fire øvrige medlemmer. Familier som benytter seg av denne kontingenten vil i løpet av sesongen få tilsendt ett (1) eksemplar av hver utgivelse av Potters News som adresseres til hovedmedlemmet i familien, mens alle medlemmene får hvert sitt medlemskort og medlemsnummer med alle de rettigheter et medlemskap innebærer. Kriterium for dette medlemskapet det er familie (dvs. foreldre, barn, søsken) og at alle har samme postadresse. Vi vil benytte en felles e-postadresse for familiemedlemmene. Hele familien er velkommer - til en hyggelig pris!