Familiekontingent

Siden sesongen 2011/2012 har den norske supporterklubben hatt familemedlemskap. Dete ehar vært en suksess og SCSBN fortsetter med dette tilbudet til våre medlemmer. Øvrig info om kontingentenen til SCSBN finner du her.

Prisen for et familiemedlemsskap er fastsatt til kr. 580,- og inkluderer et hovedmedlem og inntil fire øvrige medlemmer. Familier som benytter seg av denne kontingenten vil i løpet av sesongen få tilsendt ett (1) eksemplar av hver utgivelse av Potters News som adresseres til hovedmedlemmet i familien, mens alle medlemmene får hvert sitt medlemskort og medlemsnummer med alle de rettigheter et medlemskap innebærer. Kriteriet for dette medlemskapet er familie (dvs. foreldre, barn, søsken) og at alle har samme postadresse. Vi vil benytte en felles e-postadresse for familiemedlemmene. Hele familien er velkommen - til en hyggelig pris!