Familiekontingent

Med bakgrunn i årsmøtevedtak 4. juni 2011 introduserte SCSBN familiekontingent fra og med sesongen 2011/2012. Et oppdatert vedtak ble gjort på årsmøtet 9. mai 2015 med virkning fra 2015/2016-sesongen. Dette har vært en suksess og SCSBN fortsetter med dette tilbudet til våre medlemmer. Øvrig info om kontingentenen til SCSBN finner du her

Prisen for et familiemedlemsskap er fastsatt til kr. 550 og inkluderer et hovedmedlem og inntil fire øvrige medlemmer. Familier som benytter seg av denne kontingenten vil i løpet av sesongen få tilsendt ett (1) eksemplar av hver utgivelse av Potters News som adresseres til hovedmedlemmet i familien, mens alle medlemmene får hvert sitt medlemskort og medlemsnummer med de rettigheter et medlemskap innebærer. Kriterium for å benytte seg av familiemedlemsskapet er at medlemmene er i familie (dvs. foreldre, barn, søsken) og har samme postadresse. Vi vil benytte en felles e-postadresse for familiemedlemmene.