Lederskifte i supporterklubben

Skrevet av Runar Kvernen .

Medlemmene har gitt grønt lys. Årsmøtet 2020 avlyses. Men, supporterklubben har fått på plass ny leder og nytt styre. Regnskap og budsjett er vedtatt. Koronasituasjonen er håndtert, så langt.

Pål Sjetne (til venstre på bildet over), er ny leder av Stoke City norske supporterklubb. Chairman Runar Kvernen takker av etter 10 år, men vil fortsatt bidra inn i supporterklubbens mange gjøremål. Det nye styret er sammensatt som følger: Pål Sjetne (leder), Svein Nilsen (nestleder/økonomiansvarlig), Terje Prestegård (medlemsansvarlig), Rune Øyen og Rune Nordvold (styremedlemmer), Fredrikke Wongraven og Rune Linnerud (vara). Minister Mr Moen fortsetter som en fri sjel, koblet opp mot styre og stell.

Ut av styret går da Runar Kvernen, Caroline Orby, vikar Per Arstad og varamedlem Rune Halvorsen. Disse vil bli takket av ved en senere anledning.

Svein Moen og Kristin Henriksen fortsetter som webansvarlige, Kjell Bakken holder stø kurs som redaktør for Potters News. Fredrikke Wongraven har tatt over ansvaret for facebook. Alle kanaler har i tillegg solide bidragsytere, vikarer og gode hjelpere.

Medlemmene fikk tilsendt mail, og har gitt sin tilslutning om å gå i gang med ny leder, nytt styre og regnskap/budsjett. Kontingenten for 2020/2021 blir uendret. Det var viktig å få til dette skiftet, fordi det er en del utfordringer som venter, og som må håndteres fremover. Det gjelder å følge avslutningen av sesongen i Engand, oppstart ny sesong – og det å plassere supporterklubben best mulig i en krevende tid. Koronasituasjonen vil få følger både i Norge og England i lang tid fremover.

En utvidet styresamling på Tordenskiold i Oslo (bildet over) oppsummerte det hele onsdag 17. juni. Det åpner seg nå, og puben er klar for besøk på alle måter!

En formell protkoll fra styrets håndtering og skifte av mannskap vil legges ut under menypunktet om SCSBN – Protokoll 2020 her på nettsiden.     

Stoke City Supporters Branch Norway er i god stand, og vil bli utmerket ivaretatt av ny leder og nytt styre. Koronasituasjonen vil kreve sitt, men også dette vil løse seg etter hvert.

Nå må bare Stoke City sikre plassen i Championship, så kan vi rette blikket opp og frem igjen.

Takk for følget, vi ses også i fortsettelsen!

VIS UNITA FORTIOR

Runar Kvernen

Foto: Kjell Bakken