Potters News

Potters News er den norske supporterklubbens medlemsblad - som sendes ut til alle medlemmer fire ganger i året.  Bladet har en lang historie - og supporterklubben satser videre på  et klassisk medlemsblad - på trykk i posten til medlemmene. En papirutgave skal gi mer ro og oversikt - og inneholde saker av mer varig karakter. Tilbakemeldingene fra medlemmene er klokkeklar: Potters News er et høydepunkt - og sterkt ønsket. Under dette menypunktet finner du mer om frister og utgivelser - og ditt eget medlemsblad.