Årsberetning 18/19

Stoke City Supporters Branch Norway

ÅRSBERETNING 2018/2019

 

Vi innleder denne årsberetningen til minne om Gordon Banks.  

Gordon Banks: 1937 – 2019

Gordon Banks døde 12. februar 2019, etter en tids sykdom. Nyheten om dette gikk verden rundt, og kondolanser strømmet inn fra fjern og nær. Gordon, The Worlds No 1, fikk en svært verdig og faktisk feiret avskjed fra Stoke 4. mars. Gordon fikk etter hvert et nært forhold til Norge, gjennom to besøk – og det siste på Tysnes var vel et av hans siste store reiseoppdrag. Han gjennomførte med stil. Det var også mange møter mellom norske supportere og Gordon også i England.  Familien sier at han ofte snakket varmt om Norge, og mottakelsen han fikk fra norske fans.

Gordon var sentral på slutten av 60-tallet og tidlig 70-tall, også når det gjaldt å etablere interessen for Stoke City i Norge og Skandinavia. Supporterklubben følte det derfor riktig å delta aktivt og til stede ved avskjeden med Gordon. SCSBN var representert i begravelsen ved Chairman Runar Kvernen og familievennen Thor Helge Bergan. Fotograf Ken Oppran rykket også på eget initiativ, for å fange inn avskjeden, på sin måte. Det ble også ordnet med en blomsteroppsats, fra Tollgate og SCSBN, som sto på hotellet helgen før begravelsen. Mange la merke til denne. Blomstene ble til slutt plassert ved statuen ved bet365 Sadium. Vi var med Gordon på hans siste ferd.

I forbindelse med begravelsen nevnte familien to veldedige organisasjoner, som betydde mye for legenden og mennesket Gordon Banks. Det var mulig å gi en gave til disse. Også norske fans og supporterklubben bidro i denne innsamlingen. 

Supporterklubben ser videre på en mulig siste og varig hedersbevisning til Gordon Banks.   

Gordon vil leve videre – gjennom sine prestasjoner og som den hedersmannen han var.

Styrets arbeid og øvrig ansvar

Styret i Stoke City Supporters Branch Norway (SCSBN) har i perioden vært sammensatt som følger: Runar Kvernen (leder), Caroline Orby (nestleder), Svein Nilsen (økonomiansvarlig), Per Arstad (medlemsansvarlig), Rune Øyen (styremedlem). Vara: Rune Halvorsen og Karoline Rosted.  Minister of Social Affairs – Mr Moen, har som vanlig vært på styremøtene som en fri sjel.  

Styret har hatt fem styremøter i perioden, med godt oppmøte: I juni, september og november 2018, en utvidet styresamling med ressurspersoner i februar 2019, og ett styremøte før årsmøtet i april. I løpet av perioden har det vært flere mindre samlinger med ulike deltakere fra styret og bidragsytere knyttet til våre redaksjoner. Saker er også håndtert via telefon og mail. Alle styremøter innkalles skriftlig, og er referatført og godkjent. Info om saker, arrangement og frister er lagt ut på nett/Face og i formidlet i Potters News underveis.  

Supporterklubben er registrert i Organisasjonsregisteret og i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund. SCSBN er også medlem av Supporterunionen for britisk fotball.

Ansvarlig for våre kanaler har vært: Kjell Bakken, Potters News. Kristin Henriksen/Svein Moen, stoke.no. Runar Kvernen og Tone Minerva Grenness, Facebook.  Det har vært et godt samarbeid mellom de ulike kanalene og de involverte i dette. En spesiell takk til Ola Bjørlo Strande, Aleksander Hagen, Thor Helge Bergan, Richard Prestegård og Knut Ole Rosted for mange bidrag inn mot arbeidsoppgaver og i våre kanaler. 

Medlemsutvikling og tilbud

Supporterklubben satte ny medlemsrekord pr mai 2016 med 772 betalende medlemmer. Siden 2017 har det gradvis vært en tilbakegang i betalende medlemmer. Denne sesongen har vi likevel passert 700 betalende, med god margin. Aktiviteten og medlemstilbudene skulle være bedre enn noen gang. Trolig er klubbens motgang i England de siste sesongene medvirkende til et noe lavere antall betalende medlemmer. Likevel, medlemstallet er fortsatt høyt, vi har et solid grunnfjell, og mange sympatisører.

De fleste fornyer, og det er også en del nye som melder seg inn, men det blir altså noen færre sum total. Hovedtyngden er voksne enkeltmedlemmer. Også familiemedlemskap øker. Når det gjelder yngre medlemmer er dette stabilt, men her er det en oppgave også fremover.   

Samtlige betalende medlemmer har i løpet av sesongen fått nye medlemskort. Disse varer i noen år.  Vi benytter også mailsystemet som ligger i basen, med utsendelse til den enkelte om utvalgte saker, så som påminnelser, invitasjoner, tilbud, konkurranser og annet.  

Vi samarbeidet med firmaet Spoortz (KX). En utfordring siden høsten 2018 har vært at firmaet som avsender på utsendelse av kontingent gjør at ganske mange får dette i sin reklame innboks i mail. Dette kan medføre at mail blir oversett, glemt eller går med i opprydding. Vi jobber videre med denne problemstillingen. Det er også ryddet og slettet i hele medlemsbasen på slutten av denne sesongen, inaktive og tidligere medlemmer får heller gjøre comeback senere. Vi vil heller ikke lenger sende ut brev med kontingent, dette er kommunisert i alle kanaler, også pr brev til de aktuelle. Som tidligere er det også denne sesongen lagt ned et omfattende og nøyaktig arbeid av medlemsansvarlig.

Medlemmene har mange «faste» tilbud: Garantert billetter til hjemmekamper, samarbeidet med Tollgate, garanterte billetter til bortekamper, sesongkort på bet365, fellesturer, konkurranser, ulike produkter. Videre nyheter og oppdaterte menypunkter på nettsiden, rask info på Face og et medlemsmagasin som holder høy kvalitet, i stadig utvikling.  Responsen fra medlemmene er fortsatt positiv, vi har noen færre totalt, men fortsatt mange fornøyde medlemmer!      

Arrangement og aktiviteter

Styret har tatt initiativ til følgende aktiviteter i årsmøteperioden: 

To fellesturer til Stoke, en tidlig i noveber 2018 og en til siste hjemmekamp første helg i mai 2019, sistnevnte med meget stor oppslutning.  Av øvrige aktiviteter nevnes to runder med tippekonkurranse, Juletippen og Thrillertippen, med god deltakelse.  

Supporterklubben har på det nærmeste solgt ut resten av varelageret fra tidligere nettbutikk, og det nye supporterskjerfet har gått jevnt og stødig unna. Det må også nevnes at supporterklubben nå har et eget norsk flagg plassert på Tollgate, til bruk for utvalgte anledninger.

Også denne sesongen tok styret initiativ til å være med på aksjonen «Big Sleep Out». Den setter fokus på situasjonen for hjemløse i Stoke-on-Trent, noe som har blitt en økende bekymring. Gjennom bidrag fra over 60 enkeltmedlemmer og en bevilgning fra styret, kunne vi sende over ca 15.000 kroner til aksjonen, en dobling fra fjoråret. Dette er til stor hjelp for de som trenger det, og behørig lagt merke til av Stoke City og folk for øvrig i Stoke-on-Trent.  

Supporterklubben har også denne sesongen samarbeidet utmerket med Tordenskiold pub i Oslo, som er et innarbeidet og viktig samlingssted i forbindelse med fotball på TV, stream og nett.   Det kan nevnes at klubbens nye stream tjeneste etter hvert falt på plass, etter en noe hakkete start.

Styret sørger for ulike kåringer: Årets spiller – stemt frem av medlemmene.  Dessuten kåring av Årets Supporter. Styret vurderer også hvert år øvrige utmerkelser, som hederspris og øvrig oppmerksomhet. Medlemmer er invitert til å sende inn forslag.

Stoke har over mange år markert seg i Supportercupen, med heroisk innsats. Etter noen års pause gjør Stoke Norway nå comeback i turneringen, som går av stabelen første helga i juni!     

Jubileum 2018 

I 2018 markerte den norske 30 års jubileum på Tysnes i juni. Det ble en flott markering, med gjester fra England. Gordon Banks, Terry Conroy og Mike Pejic var hedersgjester, sammen med to lokale samarbeidspartnere av SCOBA og klubben i England, Mr Mo og Mr Andrew. Det var solid påmelding fra norske supportere. Vakre Tysnes, hvor supporterklubben ble grunnlagt av brødrene Hansen, viste seg fra sin aller beste side. En stor takk til Oddvin Bøthun for en båttur i særklasse for gjestene fra England. Begivenheten ble behørig formidlet i Potters News, men også på nett – og via lokalmedier i vest. Bilder og info nådde også Stoke-on-Trent. Jubileumsåret ble også markert i våre kanaler, og på arrangementer i England.

Sesongkort og bortebilletter

Supporterklubben har fire sesongkort på The Boothen End, som medlemmene kan kjøpe via mail til styret. Ordningen har vært populær, og videreføres. Tollgate har administrasjon på utlevering av selve sesongkortene og det praktiske i England. Styret har videreført tidligere frister for ledige kort, og dette har fungert positivt for bruken av sesongkortene også denne sesongen.

Medlemmer av den norske supporterklubben har et unikt tilbud om garanterte bortebilletter. Også denne sesongen har mange benyttet seg av dette.

Fotballskoler i Norge

I løpet av 2018 ble det arrangert 8 fotballskoler med over 500 deltakere over hele landet. Dette er 100 flere enn året før! Skolene ledes av dyktige og dedikerte trenere fra Stoke Citys ungdomsavdeling. Tilbakemeldingene er fortsatt svært gode, et profft opplegg og relativt rimelig sammenlignet med andre lignende tilbud. Grunnet den lave kostnaden fra Stoke City kan lokale norske klubber sette en lav deltakeravgift, men med et lite overskudd til den lokale klubbens videre aktiviteter. For 2019 ser det ut som om antallet skoler kan øke noe, og en ekstra samling for ekstra ivrige deltakere planlegges en helg til høsten. Fotballskolene har virkelig fått fotfeste. Det har også blitt flere besøk fra norske klubber som har hatt fotballskole, til Stoke City, så dette er i stadig utvikling. På sikt kan dette gi en økt interesse for Stoke City i Norge.

Medlem Thor Helge Bergan er fortsatt primus motor for fotballskolene, og legger ned et særdeles godt arbeid i dette.

Økonomi

Supporterklubben har en oversiktlig og solid økonomi. For 2018/2019  totaløkonomien og regnskapet på nær  400.000 kroner. Dette er da medregnet innsamlinger, innbetalinger til arrangement og egenkapital. Klubbens hovedinntekt er kontingent, som utgjør ca 210.000 kroner. Styrets prinsipp er at driften av supporterklubben skal gå i balanse, med en egenkapital som sikkerhet. Styret mener at det har vært forsvarlig økonomisk drift også i inneværende periode, og at det samme planlegges for neste sesong. Egenkapitalen ble litt redusert i løpet av 2018, grunnet utgifter til jubileet på Tysnes. Men dette skal stabiliseres og hentes inn igjen de kommende år. Egenkapitalen i budsjettet for 2019/2020 er på ca 80.000 kroner. 

For øvrig henvises det til fremlagt regnskap og budsjett på årsmøtet.

Kanaler og redaksjoner

Supporterklubben har over tid satset på å utvikle våre kanaler. Våre ansvarlige og øvrige bidragsytere har over år lagt ned et stort og godt arbeid – til nytte og glede for medlemmene.

Vi fortsetter modellen med å legge hovedansvar for kanalene til redaksjoner og ressurspersoner utenfor styret. Styret engasjerer seg selvsagt i rammer, retning og forventninger til de ulike kanalene. Dette arbeidet fungerer utmerket, vi har mange ressurspersoner som bidrar.

Litt forenklet er Facebook kanalen for raske nyheter, deling og engasjement. Nettsiden stoke.no har de litt større nyhetene – knyttet til kamper og klubbens utvikling. Og en tydeligere profil på medlemstilbud, med faste menypunkter hvor medlemmene selv kan finne nyttig info. Styret vurderer en videreutvikling av nettsiden, blant annet med ny teknologi, i løpet av 2019.

Potters News er stadig populært. Et medlemsblad hjem i posten er håndfast, og det knytter medlemmene sammen. Vårt utmerkede magasin har lengre levetid, og gir en helt annen opplevelse enn hastige nyheter og meldinger på nett. Her er det lesesakene og historiene som løftes frem.

Kontakt med Stoke City og Supporters Council

Representanter fra styre og stell har vært på møter og treff i England, selv om vi ikke deltar så hyppig som tidligere på møter i Supporters Council. Vi har tilgang til bilder og stoff fra klubben, til bruk i egne kanaler. Vi holder kontakt med klubb og andre supportere, på mange ulike måter. Stoke City verdsetter sine supportere både i England og utlandet.    

Også denne sesongen har både styret – og enkeltmedlemmer i Norge, backet opp Stoke City Ladies, som spiller på nivå tre i den nye seriestrukturen. Vi er sponsor for Cassie Hyde, en profil over år på Ladies. Dette er viktig for dem, og legges merke til i Stoke.

Samarbeidet med Tollgate

Det gode samarbeidet med Tollgate fortsetter, og er avgjørende viktig for å kunne gi medlemmene best mulige opplevelser, og enkel tilgang til kamper. Tollgate fortsetter sin utmerkede service – og familien Oldfield og staben gir mange norske supportere et ekstra hyggelig opphold. Nesten hver uke i sesongen er det norske fans over til vakre Stoke-on-Trent. Styret sender over medlemslister jevnlig - det skal lønne seg å være medlem i supporterklubben, og tilbudene via Tollgate er et særdeles godt eksempel på dette!

Styret vil også berømme Sarah Martin og Tollgate, for deres innsats for norske supportere over mange år. Men ikke minst denne sesongen med Championship. Nedrykket skapte nye settinger, både utfordringer og muligheter – med behov for flere avklaringer, og dette har blitt håndtert på ypperlig vis. Sarah og Tollgate har som et eksempel lykkes med å flytte og variere plasseringen for norske supportere på bet365, dette gir nye opplevelser for mange.  

Status for Stoke City

Stoke City var favoritter i Championship. Men det ble nye vansker, og nytt managerskifte. Gary Rowett greide ikke å overbevise, og havnet etter hvert også på kant med supporterne. Det går ofte dårlig. Nathan Jones har kommet inn med energi og passion, og noen positive signaler kan peke frem mot en bedre neste sesong. Klubben har mange utfordinger, etter flere år med stadig mer åpenbare problemer. En stor opprydding i spillerstallen er nå erkjent. Stoke City attitude må tilbake. Jones ser ut til å være mannen som kan få til dette.  

Klubben har et solid økonomisk fundament – det vedvarer også neste sesong. Det er en svært tøff oppgave å rykke opp fra Championship, men Stoke City har kraft i seg til å oppnå dette.   

Styret ønsker å takke klubben, alle medlemmene, bidragsyterne og samarbeidspartnerne i 2018/2019.

VIS UNITA FORTIOR  

 

Mars/April 2019

Styret i SCSBN