Årsmøtet utsettes til høsten

Skrevet av Runar Kvernen .

I serien arrangementer som ikke går etter planen: Det bebudede årsmøtet i Supporterklubben 18. april utsettes. Tiltak og restriksjoner mot korona fortsetter, stort og smått påvirkes av det.

Nå ville neppe heller ikke dette årsmøtet sprengt alle rammer for deltakelse, når det gjelder antallet fremmøtte. Men det oppfordres jo til å unngå samlinger av folk tett på hverandre. Puber er stengt, og det gjelder også Tordenskiold i hovedstaden. Så har vi oppfordringen om minst mulig reising, bruken av kollektivtransport og mer til. Det er også høyst uklart om fotballen ruller igjen rett over påske, og fellesturen uka etter er som annonsert avlyst ved denne anledning. Kort sagt: Det ligger ikke til rette for fotballsamlinger av denne typen heller, årsmøte med match, sosiale saker og pølser i pausen settes på vent. 

Det sittende styret fortsetter, og vil holde tak i sakene så lenge det er nødvendig. Så får vi plassere også dette på kontoen for fremtidig gode opplevelser, og samles når forholdene igjen ligger til rette for det. 

Styret i SCSBN