Sesongkort på Boothen End

Nye sesongkort - nye frister

Den norske supporterklubben har som tidligere år fire sesongkort på Boothen End, som medlemmene kan få kjøpe. Nye og enda bedre plasser høyt oppe blant hard core fansen på hjemmebane - her er de mest dedikerte supporterne, og stedet med best steming på bet365 Stadium.

For denne sesongen er det også nye og litt tidligere frister for tildeling og trekning.  Følg med for løpende info på stoke.no. I tidligere sesonger har supporterklubben tildelt for hver kamp - men nå tildeles sesongkortene etter søknadsfrister for perioder. Dette er enda enklere og mer oversiktlig - og gir både medlemmene og supporterklubben bedre rytme og muligheter for tidligere tildeling. Det er alltid en mulighet for at kamper flyttes, også i Stoke. Dette må alle supportere ta hensyn til, uansett. Det er lurt å lage et reiseopplegg som fanger opp en mulig mindre flytting fra lørdag til søndag, eller fra søndag til mandag, for eksempel.

Nytt av året er også at supporterklubben forutsetter umiddelbar innbetaling for sesongkortene ved tildeling. Skjer ikke dette går tilbudet videre til andre interesserte. Supporterklubben vil alltid være imøtekommende og søke å gi refusjon ved store endringer og flyttinger, eller om noe kommer i veien. Men i utgangspunktet er disse kortene kjøpt og betalt. Prisene er kroner 310,- pr kort for medlemmer, og 395,- for ikke medlemmer som du måtte ønske å ta med.  Konto for innbetaling: 1503 17 52490 

Her er det nye opplegget:: 

20. i hver måned i sesongen er det frist for innmeldt interesse en drøy måned frem i tid. Etter denne datoen tildeles sesongkortene fortløpende til de som melder inn ønske.

For eksempel: 20.januar er fristen for hjemmekampene i mars. 20. februar for kampene i april, osv.

 

NB! Noen få kamper med stort press på billetter kan få særskilte og tidligere frister og tildeling.  Dette vil bli lagt ut på stoke.no 

Du kan melde inn interesse når som helst - og du sender dine ønsker til:

billetter@stoke.no

Huskeliste og retningslinjer

Supporterklubben nevner med vennlighet om at det i utgangspunktet kreves overnatting på vårt samarbeidshotell, Tollgate Hotel i Stoke-on-Trent, som en del av avtalen. Dette er fordi Tollgate hjelper oss å administrere sesongkortene. Skulle det være ledige sesongkort inn mot match kan det gjøres unntak, men det er viktig at supporterklubben og medlemmene i størst mulig grad etterlever forutsetningene for våre avtaler i England, det gjelder også sesongkortene.

Merk at ved booking på Tollgate bør du alltid bestille billetter via vanlig avtale der samtidig. Tildeles du sesongkortene har vi avtale om at kampbillettene du bestilte av Tollgate kan byttes til sesongkort, uten omkostninger for deg, men da absolutt senest en uke før kamp. Du kan søke om inntil fire billetter, søker må være medlem av SCSBN. Sesongkortene er rimelige, i forhold til billettprisene ellers på stadion - og ikke minst særdeles rimelig sammenlignet med de fleste andre stadioner i England...

Har du spørsmål rundt ordningen, send da også en mail: billetter@stoke.no