Siste frist 15.mars: Fra post til e-post

Skrevet av Kristin Henriksen .

Supporterklubbens medlemssystem er basert på e-post, og ønsker at alle medlemmer sender inn sine e-postadresser til oss. 15. mars er siste frist for overgang fra brev i posten - til e-post.

Opp gjennom årene har supporterklubben hvert år sendt ut kontingent til et betydelig antall medlemmer, via brev i posten. Vi har de siste årene oppfordret til å sende oss e-postadresse, og antallet brev er redusert. Vi har også sendt ut et eget brev til alle som har hatt denne ordningen om at man nå må over på e-post. Enten egen, eller man kan også bruke mail til annet familiemedlem for dette formålet. Fra sommeren vil vi ikke lenger sende ut brev, det er for ressurskrevende, og vi ønsker å sluttføre denne oppdateringen nå på våren.

Dersom det er særskilte hensyn kan vi vurdere det, men kun unntaksvis. Vi ber derfor om at alle som ikke har sendt inn e-postadresse gjør dette innen 15. mars til: medlem@stoke.no

Husk også å sende inn endring av e-postadresse, slik at vi kan nå deg med løpende tilbud og info fra supporterklubben. Det er også viktig at vi har oppdaterte adresser med gate og postnummer, til bruk for utsendelse av Potters News.

Styret i SCSBN

Skriv ny kommentar

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Automatisk linjeskift
Bekreft at du ikke er en automatisk spambot ved å svare på spørsmålet.