Styret og redaksjoner

Styret i SCSBN, valgt på årsmøtet i mai 2019. Fra venstre: Svein Nilsen, Rune Halvorsen, Caroline Orby, Runar Kvernen og Rune Nordvold. Rune Øyen og Fredrikke Wongraven var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Henvendelser til styret, og om medlemskap, kan rettes til medlemsmailen: medlem@stoke.no

Supporterklubbens bankkonto: 1503 17 52490. Vipps: 91103706 (Svein Nilsen).

Supporterklubbens postadresse:

Stoke City Supporters Branch Norway
Postboks 6609 Etterstad
0609 Oslo

 

Leder/Chairman:

Runar Kvernen
runar.kvernen@gmail.com
Mobil: 416 02 300

 

Nestleder/Vice Chair - og

medlemsregister/kontingent:

Caroline Orby
caroline@orby.no
Mobil: 990 41 449

 

Økonomiansvarlig:

Svein Nilsen
svein.nilsen@lego.com
Mobil: 911 03 706

 

Styremedlemmer:

Rune Øyen

runeoyen@hotmail.com

Rune Nordvold

runnordv@online.no

 

Varamedlemmer:

Rune Halvorsen
rune.halvorsen@bedriftsidretten.no

Fredrikke Wongraven

fredrikke.wongraven@gmail.com

 

Redaktør Potters News:

Kjell Bakken

kjebakken@gmail.com

 

Redaktører stoke.no:

Svein Moen/Kristin Henriksen

kahenriksen@yahoo.no

Ansvarlig Facebook:

Tone Minerva Grenness/Runar Kvernen

tmgrenness@gmail.com

runar.kvernen@gmail.com

 

Minister of Social Affairs:

Svein Moen

svein.moen@stoke.no

Mobil: +4745400183