Styret og redaksjoner

FungerendeEtter aksept fra medlemmene ble det ikke avholdt årsmøte i 2020 grunnet koronasituasjonen. Men medlemmene sluttet også opp om nytt styre. Etter 10 år som Chairman gikk Runar Kvernen av, og Pål Sjetne tar over som ny leder. Her flankert av to nye styremedlemmer, Terje Prestegård (t.v) og Rune Linnerud.

Henvendelser til styret, og om medlemskap, kan rettes til medlemsmailen: medlem@stoke.no

Supporterklubbens bankkonto: 1503 17 52490. Vipps: 91103706 (Svein Nilsen).

Supporterklubbens postadresse:

Stoke City Supporters Branch Norway
Postboks 6609 Etterstad
0609 Oslo

 

Leder/Chairman:

Pål Sjetne
psj@usbl.no

Mobil: 905 37 839

 

Økonomiansvarlig/nestleder:

Svein Nilsen
svein.nilsen@lego.com
Mobil: 911 03 706

 

Medlemsansvarlig:

Terje Prestegård
terje.prestegard@staples-solutions.com

 

Styremedlemmer:

Rune Øyen

runeoyen@hotmail.com

Rune Nordvold

runnordv@online.no

 

Varamedlemmer:

Rune Linnerud
rune.linnerud@hotmail.com

Fredrikke Wongraven

fredrikke.wongraven@gmail.com

 

Redaktør Potters News:

Kjell Bakken

kjebakken@gmail.com

Redaksjonssekretær:

Runar Kvernen

runar.kvernen@gmail.com

 

Redaktører stoke.no:

Svein Moen/Kristin Henriksen

kahenriksen@yahoo.no

(Fungerende fra august 2020: Richard Prestegård/Runar Kvernen)  

Ansvarlig Facebook:

Fredrikke Wongraven

Mobil: 416 13 308

Minister of Social Affairs:

Svein Moen

svein.moen@stoke.no

Mobil: +4745400183