Styret og redaksjoner

Styret i SCSBN, valgt på årsmøtet i mai 2017, og sammensetningen i 2018/2019 er den samme: Fra venstre: Rune Øyen, Rune Halvorsen, Svein Nilsen, Carloline Orby, Runar Kvernen, Karoline Rosted og Per Arstad. Foto: Kjell Bakken.

Leder/Chairman:

Runar Kvernen
runar.kvernen@gmail.com
Mobil: 416 02 300

 

Nestleder/Vice Chair:

Caroline Orby
caroline@orby.no
Mobil: 990 41 449

 

Økonomiansvarlig:

Svein Nilsen
svein.nilsen@lego.com
Mobil: 911 03 706

 

Medlemsregister/kontingent:

Per Arstad

pea2112@me.com

Mobil: 920 98 259

Styremedlem:

Rune Øyen

runeoyen@hotmail.com

 

Varamedlemmer:

Karoline Rosted
karoli3107@osloskolen.no

Rune Halvorsen
rune@obik.no

 

Redaktør Potters News:

Kjell Bakken

kjebakken@gmail.com

 

Redaktører stoke.no:

Svein Moen/Kristin Henriksen

kahenriksen@yahoo.no

 

Ansvarlig Facebook:

Tone Minerva Kvernen/Runar Kvernen

tonemin@online.no

runar.kvernen@gmail.com

 

Minister of Social Affairs:

Svein Moen

svein.moen@stoke.no

Mobil: +4745400183