Styret og redaksjoner

Det nye styret i SCSBN, valgt på årsmøtet i mai 2017. Fra venstre: Rune Øyen, Rune Halvorsen, Svein Nilsen, Carloline Orby, Runar Kvernen, Karoline Rosted og Per Arstad. Foto: Kjell Bakken.

 

Leder/Chairman:

Runar Kvernen
runar.kvernen@gmail.com
Mobil: 416 02 300

Nestleder/Vice Chair:

Caroline Orby
caroline@orby.no
Mobil: 990 41 449

Økonomiansvarlig:

Svein Nilsen
svein.nilsen@lego.com
Mobil: 911 03 706

Medlemsregister/kontingent:

Per Arstad

pea2112@hotmail.com

Mobil: 920 98 259

 

Styremedlem:

Rune Øyen

runeoyen@hotmail.com

Varamedlemmer:

Karoline Rosted
karoli3107@osloskolen.no

Rune Halvorsen
rune@obik.no

Redaktør Potters News:

Kjell Bakken

kjebakken@gmail.com

Redaktører stoke.no:

Svein Moen/Kristin Henriksen

stokeweb@stoke.no

Ansvarlig Facebook:

Tone Minerva Kvernen

tonemin@online.no

Minister of Social Affairs:

Svein Moen

svein.moen@stoke.no

Mobil: +4745400183