Brønnøysundregisteret

Brønnøysundregisteret

Opprettet: tir 03.05.2022 10:21 av Fortunaweb AS

Etter reorganiseringen i 2010 tok styret initiativ til å registrere den norske supporterklubben i Brønnøysundregisteret. Stoke City Supporters Branch Norway er registrert som forening i Enhetsregisteret, og i Frivillighetsregisteret, og opplysningene der oppdateres årlig. Dette er viktig, av to årsaker. En forening som er i åpne og offisielle registre inngir tillit. Både enkeltpersoner og samarbeidspartnere kan gå inn og hente opplysninger om klubben, og hvem som er ansvarlig, kontaktinfo osv. Dessuten gir et organisasjonsnummer muligheter for å blant annet å leie postboks på vegne av foreningen - og er en styrke ved inngåelse av andre typer avtaler.

Klubben er ikke regnskaps- og revisorpliktig, men legger frem regnskaper og budsjett overfor medlemmene på årsmøter, og beretning og protokoll på nett. I sum innebærer dette åpenhet. Medlemmer og andre skal være trygge på at supporterklubben drives på en ansvarlig og ryddig måte.

Du kan se supporterklubbens opplysninger ved å gå inn på Brønnøysundregistrene på nett: www.brreg.no - og søke opp Stoke City Supporters Branch Norway.