Protokoll 2014

Opprettet: ons 02.06.2021 10:08 av Fortunaweb AS

 

ÅRSMØTE 2014 - PROTOKOLL

 

Årsmøte Stoke City Supporters Branch Norway 26.april 2014 kl. 14.00 – 15.30. Ivars kro, Oslo

1. Godkjenning av innkalling og antall stemmeberettigete

Vedtak:Innkallingen godkjent. Antall stemmeberettigete: 12.

2. Valg av møteleder, referent og to til å signere protokollen sammen med referent.

Vedtak:Møteleder: Morten Tveter. Referent: Knut Ole Rosted. Signering av protokoll: Snorre Felldal og Ole Roger Muhle

3. Styrets årsberetning. Legges ut på nett på forhånd, eksemplarer tilgjengelig på papir for Årsmøtet, som får kort muntlig sammendrag.

Vedtak:Årsmøtet tar årsberetningen til etterretning.

4. Forslag til Årsmøtet: Ingen innsendte forslag fra medlemmene.

5. Regnskap 2013/2014: Legges frem på Årsmøtet

Vedtak:Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2013/2014

6. Fastsettelse av kontingent 2014/2015

Vedtak:Samme satser som for 2013/2014

• voksen: 300,-

• medlem under 20 år: 100,-

• medlem utland: 400,-

• familiemedlemskap: 500,-

7. Budsjett 2014/2015

Vedtak:Årsmøtet vedtar budsjettet for 2014/2015, og gir samtidig styret fullmakt til å omdisponere og eventuelt justere de enkelte postene innenfor en ansvarlig ramme til beste for medlemmene, dersom styret finner det nødvendig.

8. Valg: Ingen innsendte forslag fra medlemmene.

Vedtak:Runar Kvernen gjenvelges som leder for to nye år. Svein Nilsen gjenvelges som styremedlem for to nye år. Bjørn Rune Lerbak gjenvelges som vara for to nye år.

Styret for 2014/2015 i SCSBN har etter dette følgende sammensetting:

Runar Kvernen (leder) (2 år), Richard Prestegård (nestleder) (1 år), Svein Nilsen (2 år), Morten Tveter (1 år), Knut Ole Rosted (1 år). Varamedlemmer Bjørn Rune Lerbak (2 år), Per Arstad (1 år)

9. Priser og utmerkelser, orientering til Årsmøtet:

Årets supporter:Ola Bjørlo Strande

SCSBN hederspris:Ole Gunnar Ekerhovd

Årets spiller SCFC:Ryan Shawcross

Årets spiller i Supportercupen: Cupgeneral Svein Nilsen utnevner og deler ut pris til årets spiller etter de konsultasjoner han finner nødvendig.

 

Oslo 26.april 2014

 

Knut Ole Rosted                                 

Referent                                             for årsmøtet                                       for årsmøtet