Protokoll 2015

Opprettet: ons 02.06.2021 10:09 av Fortunaweb AS

PROTOKOLL ÅRSMØTE: Stoke City Supporters Branch Norway 2015

 

Lørdag 9. mai - klokken 14.00 - 15.30. Tordenskiold pub, Oslo.  

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling og antall stemmeberettigete.

Vedtak: Innkallingen godkjent.  Antall stemmeberettigete : 22 medlemmer

  1. Valg av møteleder, referent og to til å signere protokollen sammen med referent.

Vedtak: Møteleder: Morten Tveter. Referent: Knut Ole Rosted. Signering av protokoll: Henning Tell og Odd Arne Thingnes.

  1. Styrets årsberetning. Lagt ut på nett på forhånd, eksemplarer tilgjengelig på papir for Årsmøtet, som får kort muntlig sammendrag.

Vedtak: Årsmøtet tar årsberetningen til etterretning.

  1. Forslag til Årsmøtet: Ingen innsendte forslag fra medlemmene, eller styret.
  2.  Regnskap 2014/2015: Legges frem på Årsmøtet

Vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2014/2015

  1. Fastsettelse av kontingent 2015/2016

Vedtak: Kontingentene opprettholdes, med unntak av en justering på pluss 50 kroner for familiemedlemsskap.  

• voksen: 300,-  

• medlem under 20 år: 100,-

• medlem utland: 400,-

• familiemedlemskap: 550,-

  1. Budsjett 2015/2016

Vedtak: Under møtet kom det synspunkter og forslag på å spare penger på trykk og utsendelse av medlemskort. Styret tar med seg forslagene og vil vurdere disse framover. Årsmøtet vedtar budsjettet for 2015/2016, og gir samtidig styret fullmakt til å omdisponere og eventuelt justere de enkelte postene innenfor en ansvarlig ramme til beste for medlemmene, dersom styret finner det nødvendig.

  1. Valg: Ingen innsendte forslag fra medlemmene. 

Vedtak: Richard Prestegård gjenvelges for to nye år. Morten Tveter gjenvelges for to nye år. Per Arstad velges som styremedlem for to år. Knut Ole Rosted velges som varamedlem for to år.   

 

Styret for 2015/2016 i SCSBN har etter dette følgende sammensetting:

Runar Kvernen (leder) (1 år), Richard Prestegård (nestleder) (2 år), Svein Nilsen (1 år), Morten Tveter (2 år), Per Arstad (2 år). Varamedlemmer Bjørn Rune Lerbak (1 år), Knut Ole Rosted (2 år).

  1. Priser og utmerkelser, orientering til Årsmøtet:

Årets supporter: Roar Antonsen

Årets spiller SCFC: Steven N’Zonzi

Årets spiller i Supportercupen: Cupgeneral Svein Nilsen utnevner og deler ut pris til årets spiller etter de konsultasjoner han finner nødvendig.

 

Referent for årsmøtet

Knut Ole Rosted

 

 

Signert for årsmøtet                                                                            Signert for årsmøtet