Protokoll 2016

Opprettet: ons 02.06.2021 10:11 av Fortunaweb AS

PROTOKOLL ÅRSMØTE: Stoke City Supporters Branch Norway 2016

Lørdag 23.april klokken 17.00 Tordenskiold pub, Oslo.  

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling og antall stemmeberettigete

Forslag til vedtak: Innkallingen godkjent.  Antall stemmeberettigete  16 godkjent av Årsmøtet.

  1. Valg av møteleder, referent og to til å signere protokollen sammen med referent.

Forslag til vedtak: Møteleder: Morten Tveter. Referent: Knut Ole Rosted. Signering av protokoll velges blant fremmøtte medlemmer på Årsmøtet. Tone Minerva Granness og Svein Moen.

  1. Styrets årsberetning. Lagt ut på nett på forhånd innen frist i vedtektene, eksemplarer tilgjengelig på papir for Årsmøtet, kort muntlig sammendrag presentert.

Forslag til vedtak: Årsmøtet tar årsberetningen til etterretning.

  1. Forslag til Årsmøtet: Ingen innsendte forslag fra medlemmene, eller styret.
  2.  Regnskap 2015/2016: Legges frem på Årsmøtet

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2015/2016

  1. Fastsettelse av kontingent 2016/2017

Forslag til vedtak: Kontingentene opprettholdes.  

• voksen: 300,-  

• medlem under 20 år: 100,-

• medlem utland: 400,-

• familiemedlemskap: 550,-

  1. Budsjett 2016/2017

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar budsjettet for 2016/2017, og gir samtidig styret fullmakt til å omdisponere og eventuelt justere de enkelte postene innenfor en ansvarlig ramme til beste for medlemmene, dersom styret finner det nødvendig.

  1. Valg: Ingen innsendte forslag fra medlemmene. 

Forslag til vedtak: Runar Kvernen gjenvelges som leder for to år. Svein Nilsen gjenvelges som styremedlem for to år.  Rune Halvorsen velges som nytt varamedlem for to år. Richard Prestegård, Morten Tveter, og Per Arstad er ikke på valg, det gjelder også varamedlem Knut Ole Rosted. 

  1. Priser og utmerkelser, orientering til Årsmøtet:

Årets supporter: Opplyses på Årsmøtet – Årets supporter ble Thor Helge Bergan

Hederspris: Styret informerte om at Hedersprisen ikke ble utdelt i 2016.

Pris til Wilko: Styret overrekker en egen takkepris til kultspilleren og legende Andy «Wilko» Wilkinson, som nå legger opp. Overrekkes på fellesturen.

Takkepris: Børn Rune Lerbak takkes av etter seks år i styret med en egen takkepris, overlevert på årsmøtet.  

Player of the season: Opplyses på nett og gjentas på Årsmøtet. Årets spiller ble Jack Butland, stemt frem av medlemmene. Pris overrekkes på fellesturen. SCSBN sin stemme til kåringen fra alle supportergrupper spilt inn til klubb i England. 

Årets spiller i Supportercupen: Cupgeneral Svein Nilsen utnevner eventuelt - og deler ut pris til årets spiller etter de konsultasjoner han finner nødvendig.

Referent for årsmøtet

Knut Ole Rosted