Protokoll 2017

Opprettet: ons 02.06.2021 10:11 av Fortunaweb AS

ÅRSMØTE Stoke City Supporters Branch Norway 2017

Protokoll

Tid og sted: Lørdag 6. mai - klokken 14.00 - 15.30. Tordenskiold pub, Oslo. 

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling og antall stemmeberettigete

 Antall stemmeberettigete: 31

  1. Valg av møteleder, referent og to til å signere protokollen sammen med referent

Møteleder: Morten Tveter. Referent: Knut Ole Rosted.

Signering av protokoll: Vegard Næss og Henning Tell

  1. Styrets årsberetning

Årsmøtet tar årsberetningen til etterretning.

  1. Forslag til Årsmøtet: Ingen innsendte forslag fra medlemmene, eller styret.

 

Styret har vedtatt å organisere en redaksjon med ansvar for våre kanaler utenfor styret, for å fordele ansvar og arbeidsbelastning på en enda bedre måte. De ansvarlige for de ulike kanalene er: Potters News: Kjell Bakken. stoke.no: Svein Moen/Kristin Henriksen. Facebook: Tone Minerva Kvernen. Flere bidragsytere i redaksjonen er ønskelig.

Årsmøtet tar redegjørelsen til orientering.   

  1.  Regnskap 2016-2017

Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2016-2017

  1. Fastsettelse av kontingent 2017-2018

Kontingent justeres i takt med prisstigning siden 2010, og ut fra kostnader for ny giv og drift av supporterklubben. Kontingent Voksen økes med kroner 50,- kontingent Familie med kroner 30,- og Utland med kroner 100,-. Medlem under 20 år: Uendret.

Årsmøtet vedtok følgende satser for 2017-2018

Voksen: 350,- 

Familie: 580,-

Medlem under 20 år: 100,-

Medlem utland: 500,-

  1. Budsjett 2017-2018

Årsmøtet vedtar budsjettet for 2017-2018, og gir samtidig styret fullmakt til å omdisponere og eventuelt justere de enkelte postene innenfor en ansvarlig ramme til beste for medlemmene, dersom styret finner det nødvendig.

  1. Valg – styret 2017-18

Årsmøtet vedtok følgende styresammensetting:

Per Arstad, gjenvelges som styremedlem for to år.

Caroline Herring Orby velges som styremedlem for to år

Rune Øyen velges som styremedlem for to år

Karoline Rosted velges som varamedlem til styret for to år.

Ikke på valg:

Runar Kvernen (Chairman)

Svein Nilsen (Økonomiansvarlig)

Rune Halvorsen (vara)

Til orientering: Styret fordeler og organiserer ulike ansvarsområder og funksjoner internt i styret.

  1. Priser og utmerkelser, orientering til Årsmøtet:

Årets supportere: Tom og Mona Nilsen

Hederspris: Terje Eide

Årets spiller SCFC: Lee Grant

 

Mai 2017

Styret i SCSBN