Protokoll 2020

Opprettet: ons 02.06.2021 10:13 av Fortunaweb AS

Protokoll SCSBN 2020

Grunnet koronasituasjonen var det ikke mulig å få gjennomført det planlagte årsmøtet i april 2020. Styret i supporterklubben formidlet derfor ut til medlemmene at styret fortsatte, for å finne en løsning på situasjonen.

Tidlig i juni ble det sendt ut en mail til medlemmene om aksept for at årsmøte i 2020 avlyses, og at neste årsmøte blir våren 2021. Videre ble det redegjort for regnskap og budsjett, som styret har behandlet. Og at et nytt styre må på plass før sommeren for å håndtere den videre driften, og de utfordringene som koronasituasjonen har skapt.

Innen fristens utløp 15. juni var det ikke kommet negativ respons på forslaget. På en utvidet styresamling 17. juni på Tordenskiold i Oslo ble dette oppsummert, og vedtatt.

Fra 18. juni 2020 gjelder følgende:

Årsmøtet avlyses – ordinært årsmøte planlegges for våren 2021.

Det er ikke fremlagt egen beretning for sesongen 2019/2020.

Regnskap 2019/2020 er landet i styret med en pluss på 20.000. Budsjettet for 2020/2021 er satt opp med 15.000 i pluss, samme nivå antall betalende medlemmer (ca 650) - og uendret kontingent.  Satsene blir da: Voksen (350,-), Familie (580,-), Ungdom (100-), Voksen utland (500,-) Kontingent sendes ut før midten av august.

Det er behov for å få nytt styre på plass, som kan håndtere de utfordringene som venter. Etter 10 år går Chairman Runar Kvernen av, men vil fortsatt bidra i supporterklubben. Nytt styre blir:

Pål Sjetne (leder), Svein Nilsen (økonomiansvarlig), Terje Prestegård (medlemsansvarlig), Rune Nordvold og Rune Øyen (styremedlemmer). Vara: Fredrikke Wongraven, Rune Linnerud. Avtroppende styremedlemmer: Runar Kvernen, Caroline Orby (Per Arstad) og Rune Halvorsen. Disse takkes av senere.  

Styret vil formidle priser for årets spiller og årets supporter, pluss eventuelle andre utmerkelser på egnet tidspunkt etter sommeren.

Svein Moen og Kristin Henriksen fortsetter som webansvarlige. Kjell Bakken fortsetter som redaktør for Potters News. Fredrikke Wongraven tar over som ansvarlig for facebook. Alle kanaler har flere bidragsytere og gode hjelpere. 

 

Stoke City Supporters Branch Norway

 

Oslo 18. juni

Runar Kvernen (sign)                                                                    Richard Prestegård (sign)