Protokoller

Protokoller

Opprettet: ons 02.06.2021 10:01 av Fortunaweb AS

Den norske supporterklubben er opptatt av å ha orden på sakene, også når det gjelder formalitetene. Vi har vedtekter og legger ut styrets årsberetning på nett, og på årsmøtet legges denne frem sammen med regnskap, budsjett og forslag. Det føres protokoll fra årsmøtene, slik at alle medlemmer kan se hva som er vedtatt, og slik at det er åpenhet og dokumentasjon av klubbens drift. Her finner du protokollene fra 2010 - og sammen med vedtekter og øvrig info om og fra styret skal dette gi en god innsikt i medlemsorganisajonen.

Hvis du har spørsmål eller kommentarer - ta kontakt med styret. Kontaktinfo finner du under Om SCSBN - Styret og redaksjoner.