Styret og kontaktinfo

Opprettet: tir 03.05.2022 09:35 av Runar Kvernen

Stoke City Supporters Branch Norway

Chairman: Pål Sjetne
psj@usbl.no
Mobil: 0047 905 37 839

Vice Chair/ Head of Finance:
Svein Nilsen
svein.nilsen@lego.com

Medlemsansvarlig: Terje Prestegård

medlem@stoke.no

Øvrige styremedlemmer: Rune Øyen, Fredrikke Wongraven, Rune Nordvold, Rune Linnerud.

Minister of Social Affairs
Mister Moen
svein.moen@stoke.no

Postadresse:

SCSBN - Postboks 6609 Etterstad, 0607 Oslo 

SCSBNs kanaler

Nettsiden stoke.no: Runar Kvernen
runar.kvernen@gmail.com

Facebook: Fredrikke Wongraven
fredrikke.wongraven@gmail.com

Medlemsbladet Potters News:
Redaktør Kjell Bakken
kjebakken@gmail.com

FORUM - stoke.no: Rune Øyen
runeoyen@hotmail.com

Øvrig kontaktinfo

Stoke City Supporters Council
Chair Angela Smith
chair@scfcsc.co.uk

S.C.O.B.A
Stoke City Old Boys Association
S.C.O.B.A på Facebook

Tordenskiold pub, Oslo
Rådhusgaten 27 B
Tordenskiold Pub på Facebook

Supporterunionen for britisk fotball

Championship Norge